Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων & Ανυψωτικών Συστημάτων

Η ZLIFT στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς, που αναλαμβάνουν πλήρως την διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης για κάθε τύπο ανελκυστήρα, σε συνεργασία με τους πλέον αξιόπιστους φορείς ελέγχου (ΕΒΕΤΑΜ, TUV κα).

Χρησιμοποιούμε μια ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την καταγραφή των περιοδικών ελέγχων, του προγράμματος συντήρησης, των βλαβών, των επισκευών και γενικά του πλήρους ιστορικού για κάθε συντηρούμενο ανελκυστήρα μας, που μας επιτρέπει να ενημερώνουμε άμεσα τους πελάτες μας για τον χρόνο λήξεως των πιστοποιητικών τους.

Έτσι, αποδεικνύουμε για ακόμη μία φορά την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και σας εξασφαλίζουμε την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία του ανελκυστήρα σας.

Διαστήματα περιοδικών ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

  • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6ετία.
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5ετία.
  • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4ετία.
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες. κάθε 3ετία
  • Για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης, και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.

Μια τυπική διαδικασία περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα περιλαμβάνει

  • Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του κτηρίου αναθέτει σε αδειούχο συντηρητή επιθεώρηση του ανελκυστήρα του

  • Ο αδειούχος συντηρητής καταγράφει και γνωστοποιεί επίσημα και εγγράφως στον διαχειριστή του κτηρίου, τις ελλείψεις και τις μη συμμορφώσεις του επιθεωρούμενου ανελκυστήρα σε σχέση με την προδιαγραφή κατασκευής του, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένες επιπρόσθετες απαιτήσεις της νομοθεσίας

  • Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του κτηρίου αναθέτει σε αδειούχο συντηρητή την αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων του ανελκυστήρα

  • Μετά το πέρας της επισκευής, ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης του κτιρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες και την βοήθεια του αδειούχου συντηρητή, αναθέτει σε αναγνωρισμένο/κοινοποιημένο φορέα ελέγχου την επιθεώρηση του ανελκυστήρα

  • Ο φορέας ελέγχου προχωρά στην έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Online Φόρμα Αίτησης Προσφορών Πιστοποίησης

Ζητήστε άμεσα και απλά, προσφορά για την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ