13. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛ/ΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΙΑ 2Φ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Άτομα Ωφέλιμο Φορτίο (kg) Ελάχιστο Πλάτος Φρεατίου (mm) Ελάχιστο Βάθος Φρεατίου (mm) Ενδεικτικό Πλάτος Πόρτας (mm) Πλάτος Θαλάμου (mm) Βάθος Θαλάμου (mm) Μέγιστο Εμβαδό Θαλάμου (τμ)
3 225 1250 1250 700 800 850 0,7
4 300 1350 1400 700 900 1000 0,9
5 400 1450 1550 700 1000 1150 1,17
6 450 1550 1550 800 1100 1150 1,3
7 525 1550 1700 800 1100 1300 1,45
8 600 1550 1770 800 1100 1400 1,6
9 675 1650 1950 800 1100 1550 1,75
10 750 1750 1950 800 1200 1550 1,86
11 825 1750 2000 900 1200 1600 1,92
12 900 1850 2050 900 1300 1650 2,2
13 1000 1950 2000 900 1400 1600 2,4
14 1050 1850 2300 900 1300 1900 2,5
15 1125 1850 2400 900 1300 2000 2,65
16 1200 1900 2400 1000 1350 2000 2,8
18 1350 1900 2650 1100 1350 2250 3,1
19 1425 1900 2750 1100 1350 2350 3,25
20 1500 2020 2800 1200 1400 2400 3,4
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ  ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ & ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΗ (BUS) ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)
Άτομα Ωφέλιμο Φορτίο (kg) Eλάχιστο Πλάτος Φρεατίου (mm) Ελάχιστο Βάθος Φρεατίου (mm) Ενδεικτικό Πλάτος Πόρτας (mm) Πλάτος Θαλάμου (mm) Βάθος Θαλάμου (mm) Μέγιστο Εμβαδό Θαλάμου (τμ)
3 225 1250 1100 700 800 850 0,7
4 300 1350 1250 700 900 1000 0,9
5 400 1450 1400 700 1000 1150 1,17
6 450 1550 1400 800 1100 1150 1,3
7 525 1550 1550 800 1100 1300 1,45
8 600 1550 1650 800 1100 1400 1,6