1 ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ AMEA ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κάθετο Αναβατόριο ΑΜΕΑ ανοιχτού τύπου

Το Σύστημα Κατακόρυφης Ανύψωσης είναι ένα υδραυλικό σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης το οποίο εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε κτίριο όπου η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή.


Πρόκειται για την οικονομικότερη λύση κατακόρυφης μεταφοράς ΑΜΕΑ για κάλυψη υψομετρικής διαφοράς μέχρι 10m και ωφέλιμου φορτίου έως 300 Kg.
Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.


Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία μηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία ασφαλιστικά.

Βασικά Χαρακτηριστικά
 • Αθόρυβη λειτουργία

 • Στιβαρή κατασκευή

 • Εξοικονόμηση χώρου, δεν απαιτείται χώρος για μηχανοστάσιο

 • Ελευθερία επιλογής στο χώρο εγκατάστασης

 • Χειροκίνητος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος

 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο

 • Κατασκευή σύμφωνη με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2006/42/EEC

Κάθετο αναβατόριο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300kg

 • Μέγιστη διαδρομή θαλαμίσκου έως 10 μέτρα

 • Μέγιστος αριθμός στάσεων 3 στάσεις

 • Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας (ΠxB) 1000 x 1400mm

 • Μέγιστη ταχύτητα κίνησης έως 0.12m/s

 • Τροφοδοσία μηχανισμού 220VAC

2 ΚΑΘΕΤΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ AMEA ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αναβατόριο ΑΜΕΑ με θάλαμο

Το Σύστημα Κατακόρυφης Ανύψωσης είναι ένα υδραυλικό σύστημα κατακόρυφης ανύψωσης, κλειστού τύπου, το οποίο εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κτίριο όπου η εγκατάσταση ή χρήση ανελκυστήρα δεν είναι εφικτή, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.


Έχει χαμηλή ταχύτητα ~0,12 m/s, απαιτεί πολύ χαμηλή ισχύ, η οποία είναι μόλις 2 kw και μπορεί να καλύψει υψομετρικές διαφορές έως 10m με μέγιστο ικανότητα ανύψωσης 300kg.


Είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία μηχανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία ασφαλιστικά και με εγγύηση 5 ετών.

Βασικά Χαρακτηριστικά
 • Πανοραμικός θάλαμος
 • Αθόρυβη λειτουργία

 • Στιβαρή κατασκευή

 • Δεν απαιτείται φρεάτιο
 • Εξοικονόμηση χώρου, δεν απαιτείται χώρος για μηχανοστάσιο

 • Χειροκίνητος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος

 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο

 • Κατασκευή σύμφωνη με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 2006/42/EEC

Κάθετο αναβατόριο κλειστού τύπου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300kg

 • Μέγιστη διαδρομή θαλαμίσκου έως 10 μέτρα

 • Μέγιστος αριθμός στάσεων 3 στάσεις

 • Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας (ΠxB) 1000 x 1400mm

 • Μέγιστη ταχύτητα κίνησης έως 0.12m/s

 • Τροφοδοσία μηχανισμού 220VAC